PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2017.12.1362018111e678-e685Morphometric MRI Imaging Study of the Corridor for the Oblique Lumbar Interbody Fusion Technique at L1-L5Jia Xi Julian Li, Ralph J. Mobbs, Kevin Phanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875017322520?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875017322520?httpAccept=text/plain
Indian Journal of Orthopaedics10.1007/s43465-021-00393-7202155S2366-373MRI-Based Morphometric Study Regarding Operative Windows of Oblique Lumbar Interbody Fusion in Indian PopulationRahul Kaul, Khemendra Kumar, Madhan Jeyaraman, Bharat Goswami, Milind Chandra Choudhary, H. S. Chhabra, Sudhir Kumarhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43465-021-00393-7.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s43465-021-00393-7/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43465-021-00393-7.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2019.03.2442019128e51-e58Imaging Anatomic Research of Oblique Lumbar Interbody Fusion in a Chinese Population Based on Magnetic ResonanceXiaoqing Chen, Jiaxin Chen, Feng Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019309246?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019309246?httpAccept=text/plain
Brain and Spine10.1016/j.bas.2021.10038320211100383Physiologic decompression of lumbar spinal stenosis through anatomic restoration using Trans-Kambin Oblique Lateral Posterior Lumbar Interbody Fusion (OLLIF): a retrospective analysisH. Abbasihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2772529421003830?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2772529421003830?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-21231/v12020The effect of two surgical approach Lordosis correction in degenerative lumbar diseases: minimally invasive oblique lumbar interbody fusion (OLIF) versus transforminal lumbar interbody fusion (TLIF)Renjie Li, Xiaofeng Shao, Weimin Jianghttps://www.researchsquare.com/article/rs-21231/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-21231/v1.html
10.21203/rs.3.rs-70799/v12020Comparison of Oblique Lateral Interbody Fusion and Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Degenerative Lumbar Disease: A Meta-AnalysisCHEN Tai-bang, HE Xiao-qing, Liang Jing-longhttps://www.researchsquare.com/article/rs-70799/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-70799/v1.html
Lumbar Interbody Fusions10.1016/b978-0-323-47663-8.00012-1201999-110Pre-psoas (Oblique) Lateral Interbody FusionNeel Anand, Jason Cohen, Ryan Cohenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780323476638000121?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780323476638000121?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.2.21443/v12020Comparison between oblique lumbar interbody fusion and posterior lumbar interbody fusion in the treatment of degenerative lumbar scoliosis: a retrospective clinical studychaojun Xu, Yingjie HAO, Lei YU, Guangduo ZHU, Zhinan REN, Yingchun CAI, Cheng PENG, Panke ZHANG, Jian ZHU, Shuyan CAOhttps://www.researchsquare.com/article/rs-12035/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-12035/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1468582/v12022Comparison between Oblique Lateral Interbody Fusion and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion in Degenerative Lumbar Stenosis: An Age-, Sex-, and segment-matched Cohort StudyDechun Wang, Lantao Liu, Hui Xue, Zhiyuan Han, Lianghai Jiang, Longwei Chenhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1468582/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1468582/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1468582/v22022Comparison between Oblique Lateral Interbody Fusion and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion in Degenerative Lumbar Stenosis: An Age-, Sex-, and Segment-matched Cohort StudyLantao Liu, Hui Xue, Zhiyuan Han, Lianghai Jiang, Longwei Chen, Dechun Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1468582/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-1468582/v2.html