PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique10.21182/jmisst.2016.0005220161136-39Percutaneous Endoscopic Lumbar Foraminoplasty for Resection of Synovial CystKyung-Chul Choi, Dong Chan Lee, Choon-Keun Parkhttp://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00052.pdf, http://jmisst.org/journal/view.php?doi=10.21182/jmisst.2016.00052, http://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00052.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2018.05.018201811635-39Percutaneous Endoscopic Lumbar Surgery via the Transfacet Approach for Lumbar Synovial CystHsuan-Han Wu, Lei Chu, Yongjian Zhu, Chun-Yuan Cheng, Chien-Min Chenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018309719?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018309719?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-20818/v22020The short-term effectiveness of precise safety decompression via double percutaneous lumbar foraminoplasty and percutaneous endoscopic lumbar decompression for lumbar lateral spinal canal (LLSC) stenosisYu Wang, Mingyan Deng, Hao Wu, Ye Wu, Chuan Guo, Dongfeng Zhang, Qingquan Konghttps://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v2.html
10.21203/rs.3.rs-20818/v42020Short-term effectiveness of safety decompression via double percutaneous lumbar foraminoplasty and percutaneous endoscopic lumbar decompression for lateral lumbar spinal canal stenosis: a prospective cohort studyYu Wang, Mingyan Deng, Hao Wu, Ye Wu, Chuan Guo, Dongfeng Zhang, Qingquan Konghttps://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v4, https://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v4.html
10.21203/rs.3.rs-20818/v32020Short-term effectiveness of precise safety decompression via double percutaneous lumbar foraminoplasty and percutaneous endoscopic lumbar decompression for lateral lumbar spinal canal stenosis: a prospective cohort studyYu Wang, Mingyan Deng, Hao Wu, Ye Wu, Chuan Guo, Dongfeng Zhang, Qingquan Konghttps://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v3.html
10.21203/rs.3.rs-20818/v12020The short-term effectiveness of precise safety decompression via two-time percutaneous lumbar foraminoplasty (TPLF) and percutaneous endoscopic lumbar decompression (PELD) for lumbar lateral spinal canal (LLSC) stenosisYu Wang, Mingyan Deng, Hao Wu, Ye Wu, Chuan Guo, Dongfeng Zhang, Qingquan Konghttps://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v1.html
10.21203/rs.3.rs-20818/v52021Short-term effectiveness of precise safety decompression via double percutaneous lumbar foraminoplasty and percutaneous endoscopic lumbar decompression for lateral lumbar spinal canal stenosis: a prospective cohort studyYu Wang, Mingyan Deng, Hao Wu, Ye Wu, Chuan Guo, Dongfeng Zhang, Qingquan Konghttps://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v5, https://www.researchsquare.com/article/rs-20818/v5.html
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2018.04.0322018115e263-e271A Novel Targeted Foraminoplasty Device Improves the Efficacy and Safety of Foraminoplasty in Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy: Preliminary Clinical Application of 70 CasesShengxiang Ao, Junlong Wu, Wenjie Zheng, Yue Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018307484?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875018307484?httpAccept=text/plain
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2017.07.0352017106484-492Usefulness of Percutaneous Endoscopic Lumbar Foraminoplasty for Lumbar Disc HerniationKyung-Chul Choi, Hyeong-Ki Shim, Chan Jin Park, Dong Chan Lee, Choon-Keun Parkhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887501731135X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S187887501731135X?httpAccept=text/plain
Operative Neurosurgery10.1093/ons/opaa0152020191E11-E18A Novel Foraminoplasty Technique for Posterolateral Percutaneous Transforaminal Endoscopic Lumbar SurgeryXinchun Liu, Yunfei Penghttp://academic.oup.com/ons/article-pdf/19/1/E11/33348199/opaa015.pdf, https://journals.lww.com/10.1093/ons/opaa015