PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique10.21182/jmisst.2016.0005920161140-43Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for L5-S1 Foraminal Disc Herniation with Superior Migration using Contralateral Interlaminar Approach: A Technical Case ReportKeun Lee, Hyeun-Sung Kim, Jee-Soo Jang, Yong-Hun Pee, Jin-Uk Kim, Jun-Ho Lee, Il-Tae Janghttp://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00059.pdf, http://jmisst.org/journal/view.php?doi=10.21182/jmisst.2016.00059, http://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00059.pdf
10.21203/rs.3.rs-773854/v12021A Retrospective Study of Percutaneous Endoscopic Interlaminar Discectomy for L5-S1 Calcified Lumbar Disc HerniationYuanpei Cheng, Yongbo Li, Xipeng Chen, Baixing Wei, Liming Jiang, Jixiang Zhang, Zhe Tan, Yangwei Pi, Han Wuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-773854/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-773854/v1.html
Journal of Korean Society of Spine Surgery10.4184/jkss.2008.15.4.2502008154250Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy (PELD) Using Interlaminar Approach in Lumbar Disc Herniation - Endoscopic Laminotomy -Eung-Ha Kim, Ki-Hoon Rhyu, Cheong-Kwan Kimhttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4184/jkss.2008.15.4.250, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.4184/jkss.2008.15.4.250, https://krspine.org/Synapse/Data/PDFData/0089JKSS/jkss-15-250.pdf
10.21203/rs.3.rs-496702/v12021Percutaneous Endoscopic Interlaminar Discectomy for L5-S1 Axillary-Type Disc Herniation, with Surgeon Stand on an Opposite Side of Disc Protrusion to PerformZhiqiang Ren, Shenghua He, Jiao Li, Jianshen Zhao, Xiufang Zhang, Juyi Lai, Zhiming Lanhttps://www.researchsquare.com/article/rs-496702/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-496702/v1.html
10.21203/rs.3.rs-146660/v12021Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Far Lateral L5/S1 Disc Herniation With High Iliac CrestQirui Ding, Haonan Qin, Cheng Ma, Feng Zhao, He Li, Lijia Liu, Yifan Wei, Yongxin Renhttps://www.researchsquare.com/article/rs-146660/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-146660/v1.html
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique10.21182/jmisst.2016.0003820161150-52Simultaneous L4-5 Transforaminal and L5-S1 Interlaminar Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for L4-5 Down Migrated Disc: A Technical Case ReportSang Soo Eun, Sang-Ho Leehttp://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00038.pdf, http://jmisst.org/journal/view.php?doi=10.21182/jmisst.2016.00038, http://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2016-00038.pdf
Bioscience Reports10.1042/bsr201818662019392Percutaneous endoscopic transforaminal discectomy precedes interlaminar discectomy in the efficacy and safety for lumbar disc herniationPeng Chen, Yihe Hu, Zhanzhan Lihttps://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf, https://portlandpress.com/bioscirep/article-pdf/doi/10.1042/BSR20181866/844418/bsr-2018-1866.pdf
10.21203/rs.3.rs-64740/v12020Combination of Intraspine Interlaminar Device With Lumbar Discectomy in Patients With L5/S1 Disc HerniationShitong Feng, Zihan Fan, Xiang Li, Jisheng Lin, Yong Yang, Qi Feihttps://www.researchsquare.com/article/rs-64740/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-64740/v1.html
Laser Spine Surgery10.1007/978-981-16-2206-9_6202147-52Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy for Foraminal Disc Herniation with Ho:Yag LaserSang Soo Eunhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-2206-9_6
10.21203/rs.3.rs-52606/v12020Comparison of Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy and Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Revision Surgery for the Recurrent Lumbar Disc Herniation After Percutaneous Endoscopic Lumbar DiscectomyAnqi Wang, Zhengrong Yuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-52606/v1.html