PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
10.21203/rs.3.rs-28307/v22020Feasibility of Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion(eTLIF) through the Posterior Paraspinal Approach: Technical Note and Preliminary ResultHyeun-Sung Kim, Harshavardhan Dilip Raorane, Pang Hung Wu, Dong Hwa Heo, Yeon Jin Yi, Kyung-Hoon Yang, Il Tae Janghttps://www.researchsquare.com/article/rs-28307/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-28307/v2.html
10.21203/rs.3.rs-28307/v12020Feasibility of Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion through the Posterior Paraspinal Approach: Technical Note and Preliminary ResultHyeun-Sung Kim, Harshavardhan Dilip Raorane, Pang Hung Wu, Dong Hwa Heo, Yeon Jin Yi, Kyung-Hoon Yang, Il Tae Janghttps://www.researchsquare.com/article/rs-28307/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-28307/v1.html
Journal of Minimally Invasive Spine Surgery and Technique10.21182/jmisst.2021.0004520216135-41Feasibility of Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (eTLIF) Through the Posterior Paraspinal Approach: Technical Note and Preliminary ResultHyeun Sung Kim, Harshavardhan Dilip Raorane, Pang Hung Wu, Dong Hwa Heo, Yeon Jin Yi, Kyung-Hoon Yang, Il-Tae Janghttp://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2021-00045.pdf, http://jmisst.org/journal/view.php?doi=10.21182/jmisst.2021.00045, http://jmisst.org/upload/pdf/jmisst-2021-00045.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2020.08.2042020144e475-e482Full-Endoscopic Posterior Lumbar Interbody Fusion Via an Interlaminar Approach Versus Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: A Preliminary Retrospective StudyYawei Li, Yuliang Dai, Bing Wang, Lei Li, Pengzhi Li, Jietao Xu, Bin Jiang, Guohua L├╝https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875020319835?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875020319835?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-16241/v12020Percutaneous endoscopic posterior lumbar interbody fusion(PEPLIF): technical noteLiming He, Haoyu Feng, Xun Ma, Qiang Chang, Jianjun Chang, Lin Sunhttps://www.researchsquare.com/article/rs-16241/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-16241/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1565976/v12022Comparison of an innovative endoscopic posterior/transforaminal lumbar interbody fusion technique and a minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion technique in the treatment of lumbar spinal stenosis: a retrospective analysisshiyang du, wei liu, bin xu, lin yang, xiaolong zhao, mi huang, yarong li, jing fenghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1565976/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1565976/v1.html
Interdisciplinary Neurosurgery10.1016/j.inat.2020.100712202021100712Technical note on Uniportal full endoscopic posterolateral approach transforaminal lumbar interbody fusion with reduction for grade 2 spondylolisthesisHyeun Sung Kim, Pang Hung Wu, Il-Tae Janghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2214751920300438?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2214751920300438?httpAccept=text/plain
Acta Neurochirurgica10.1007/s00701-021-04758-7202116341205-1209Modified far lateral endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion using a biportal endoscopic approach: technical report and preliminary resultsDong Hwa Heo, Jin Hwa Eum, Jae Young Jo, Hungtae Chunghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00701-021-04758-7.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00701-021-04758-7/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00701-021-04758-7.pdf
HSS Journal ®10.1007/s11420-020-09748-62020162200-204Awake Endoscopic Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: A Technical NoteAlexander J. Butler, G. Damian Brusko, Michael Y. Wanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11420-020-09748-6.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11420-020-09748-6/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11420-020-09748-6.pdf
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2021.06.0202021152107-112Salvage Oblique Lateral Interbody Fusion for Pseudarthrosis after Posterior/Transforaminal Lumbar Interbody Fusion: A Technical NoteSoichiro Masuda, Shunsuke Fujibayashi, Hiroaki Kimura, Shimei Tanida, Bungo Otsuki, Koichi Murata, Takayoshi Shimizu, Shuichi Matsudahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875021008470?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875021008470?httpAccept=text/plain